Politica de confidentialitatePolitica BTOL privind prelucrarea si protectia
datelor cu caracter personal

Versiune aplicabila incepand cu data de 25.05.2018.

La BT Operational Leasing SA (denumita in continuare “BTOL”) ne preocupam constant ca datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor cu care interactionam- in unitatile noastre, in mediul online sau cu ocazia participarii la diferite evenimente- clienti, angajati, colaboratori/furnizori de servicii- (denumite in continuare “persoane vizate”) sa fie prelucrate in conformitate deplina cu dispozitiile legale aplicabile si cu cele mai inalte standarde de securitate si confidentialitate.

Pentru a ne indruma si sustine in activitatea noastra in domeniul prelucrarii si protectiei datelor cu caracter personal am numit un responsabil cu protectia datelor (data protection officer sau DPO), care poate fi contactat de orice persoana in legatura cu orice aspecte legate de modul in care BT prelucreaza aceste date, prin transmiterea unei sesizari/reclamatii la sediul BTOL din

 • Sos Bucuresti Ploiesti, nr 43, sector 1, Bucuresti, cu mențiunea “în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal” (DPO) sau a unui mesaj la
 • adresa de posta electronica dpo@btopleasing.ro.

In cele ce urmeaza va prezentam politica noastra in acest domeniu foarte important pentru orice persoana fizica, pe care ne angajam sa o revizuim la anumite intervale de timp, in vederea imbunatatirii ei continue.

Va vom explica in prezenta politica ce date cu caracter personal colectam de la persoanele cu care interactionam, in ce modalitati, in ce scopuri dorim sa le utilizam, in ce conditii putem sa le dezvaluim sau transferam, catre cine si in ce fel asiguram securitatea lor.


Cine este BTOL?

“BTOL” este o societate comerciala, persoana juridica romana cu sediul social Sos Bucuresti Ploiesti, nr 43, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/6154/2001, cod unic RO 13993950, parte (subsidiara) a Grupului Financiar Banca Transilvania (denumit in continuare Grupul BT sau Grupul) . Mai multe informatii despre entitatile subsidiare ale Bancii Transilvania regasisti pe website-ul BT (www.bancatransilvania.ro) la sectiunea GRUPUL FINANCIAR BT.

Pagina noastra oficiala de internet este www.btopleasing.ro (denumita in continuare „website-ul BTOL”)


In ce modalitati colectam/obtinem date cu caracter personal?

Datele cu caracter personal pe care le utilizam in cadrul activitatii noastre le obtinem, de regula, direct de la persoanele vizate, in diverse ocazii si modalitati:

 • la momentul stabilirii si pe parcursul derularii relatiei de afaceri cu BTOL
 • prin completarea unor formulare disponibile pe website-ul BTOL, pe alte website-uri detinute de alte entitati din Grup
 • prin inscrierea/participarea la diverse concursuri/campanii organizate de BTOL in unitatile sale, pe website-ul BTOL sau pe paginile din retelele de socializare
 • cand ni se solicita informatii/receptionam sesizari/reclamatii la numerele de telefon ale BTOL, pe adresele de posta electronica, prin mesaje transmise pe paginile din retele de socializare sau receptionate letric in unitatile BTOL
 • cand se aplica pentru posturi disponibile in BTOL (online, trimitand/depunand CV- uri in unitatile BTOL sau pe diverse adrese adrese de posta electronica, la targuri de cariera sau alte evenimente)

Indirect, putem afla date cu caracter personal ale persoanelor vizate de la/prin:

 • autoritati si institutii publice sau de interes public, banci corespondente, avocati, notari, executori judecatoresti sau alte persoane care ne transmit sesezari/cereri
 • imputerniciti ai persoanelor vizate in vederea deschiderii/derularii relatiei de afaceri cu BTOL
 • consultarea unor baze de date publice sau private, direct sau prin intermediul unor terti furnizori
 • alte entitati din Grupul BT, cu care persoanele vizate intra in relatii contractuale sau care doresc sa fie contactate de BTOL pentru prezentarea anumitor oferte
 • colaboratori ai bancii, care colecteaza in numele acesteia date ale persoanelor care doresc sa fie contactate de BTOL pentru prezentarea unor produse/servicii de care acestea sunt interesate
 • utilizarea de catre persoanele vizate a website-ului BTOL sau ale altor website-uri detinute de Grup (prin intermediul cookie-urilor, Google Analytics etc). Pentru detalii despre aceste aspecte si despre modalitatile in care poti sa lansezi sau sa blochezi cookie-urile, te rugam sa consulti politica de utilizare a cookie-urilor website-ului.

Ce date cu caracter personal colectam, in ce scopuri si temeiuri legale si pentru cat timp le pastram?

BTOL prelucreaza date cu caracter personal in temeiul legal al incheierii/executarii unui contract incheiat, avand drept reprezentanti persoanele vizate, in temeiul interesului sau legitim sau in temeiul consimtamantului persoanelor.

In cadrul activitatii sale, in functie de situatia concreta in care se afla, BTOL prelucreaza urmatoarele categorii de date:

 • date de identificare: nume, prenume, CNP, seria si numarul actului de identitate, al pasaportului, inclusiv copia actului de identitate, alte informatii continute in acestea (de ex: data si locul nasterii, cetatenia), adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, e-mail, telefon (fix, mobil);
 • informatii referitoare la activitatea frauduloasa/potential frauduloasa, constand in date referitoare la acuzatii si condamnari legate de infractiuni precum frauda, spalarea de bani si a finantarii actelor de terorism;
 • semnatura;
 • orice alte informatii care sunt necesare desfasurarii activitatilor BTOL in scopurile de mai jos.

BTOL nu colecteaza date sensibile privind sanatatea, etnia sau credintele religioase si nici date despre minori.

Prelucrarea de date cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal inseamna operatiuni precum: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal.

Persoanele ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate de BTOL

Persoanele fizice ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate poarta denumirea de „Persoane vizate”.In cazul in care clientul este cel care furnizeaza BTOL informatii despre alte persoane, acesta are obligatia de a informa respectivele persoane vizate cu privire la continutul prezentului capitol referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal.


Scopurile in care BTOL prelucreaza datele cu caracter personal si temeiurile legale ale prelucrarii

BTOL prelucreaza date cu caracter personal in baza obligatiei legale pe care o are de a respecta prevederile cadrului de reglementare legal specific activitatii desfasurate, in temeiul incheierii/executarii unui contract in care persoana vizata este parte, in temeiul interesului sau legitim sau, dupa caz, in temeiul consimtamantului exprimat de persoanele vizate pe formularele specifice.

Scopurile in care BTOL prelucreaza aceste date personale sunt:

 • I. Identificarea persoanelor vizate scopul preofertarii, analizei, stabilirii si derularii relatiei de afaceri cu BT

  • 1.1. Identificarea persoanelor vizate

   In temeiul obligatiei legale pe care orice societate romana o are potrivit dispozitiilor Regulamentului BNR nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor, ale Legii 656/2002 privind prevenirea si combatarea spalarii banilor si finantarii terorismului si ale HGR 594/2008 de aplicare a Legii 656/2002 privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, este necesar sa colectam cel putin urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, data şi locul naşterii, codul numeric personal sau un alt element unic de identificare similar, domiciliul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică şi, dacă este cazul, reşedinţa, cetăţenia, ocupaţia numele angajatorului ori natura activităţii proprii, funcţia publică importantă deţinută, în cazul clienţilor care sunt rezidenţi în străinătate, numele beneficiarului real.
   Aceleasi informatii sunt colectate si in cazul in care un client este reprezentat în relaţia cu BTOL de o altă persoană, care acţionează ca împuternicit sau în orice altă calitate si, in plus, date referitoare la natura şi limitele împuternicirii.

   In cazul initierii si derularii relatiei de afaceri cu un client persoana juridica, se vor colecta datele mentionate in paragrafele de mai sus pentru identificarea persoanelor care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare, sunt învestite cu competenţa de a conduce şi reprezenta entitatea şi privind puterile acestora de angajare a entităţii, precum si pentru identificarea persoanei care acţionează în numele clientului şi informaţii pentru a se stabili că aceasta este autorizată/împuternicită în acest sens. Aceste date, BTOL are obligatia de a le verifica inclusiv in registrele publice.

   In temeiul acelorasi obligatii legale se colecteaza, daca este cazul, si datele de identitate ale beneficiarul real.
   Verificarea datelor colectate se va face in baza documentelor de identitate, dar si prin verificarea altor surse. Efectuare si retinerea copiei actului de identitate a tuturor acestor persoane este si ea obligatorie pentru BTOL.
   In cadrul procesului de cunoastere a clientelei, BTOL are obligatia legala de a colecta inclusiv informatii legate de calitatea de persoana expusa politic a clientilor cu care intra intr-o relatie de afaceri.
   In cadrul procesului de cunoastere a clientelei, in baza obligatiilor legale din OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare sanctiunilor internationale si din Regulamentul nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale, precum si in temeiul interesului sau legitim de a nu intra in realtii de afaceri cu persoane acuzate sau suspectate de nerespectari ale legii, BTOL prelucreaza inclusiv date despre infractiuni si alte tipuri de sanctiuni.

   BTOL are obligatia de a se asigura ca toate aceste date sunt actualizate in evidentele sale pe tot parcursul derularii relatiei de afaceri cu clientii, sens in care va solicita acestora sa isi actualizeze datele furnizate la initierea relatiei de afaceri, ori de cate ori va fi necesar, putand chiar sa le actualizeze din proprie initiativa, din surse publice sau private sigure, accesate direct sau prin intermediul unor terti furnizori.

   In cazul in care cererea de initiere a relatiei de afaceri se completeaza online, in sectiunile disponibile pe website-ul BTOL, solicitantii vor trebui sa furnizeze aceleasi date impuse de prevederile legale mentionate anterior, insa procesul de incheiere contract va putea fi finalizat doar dupa semnarea documentatiei intr-o unitate BTOL. In cazul in care, in termen de 60 de zile de la completarea cererii online de deschidere a relatiei de afaceri solicitantul nu se prezinta intr-o unitate BTOL pentru semnarea, respectiv finalizarea procesului de contractare, datele acestuia vor fi sterse din evidentele BTOL.

  • 1.2. Prelucrarea datelor personale in cadrul BTOL
   • 1.2.a. Temeiul legal si scopul prelucrarii datelor personale

    Incheierea si derularea unui contract de leasing operational/inchiriere pe termen lung/inchiriere pe termen scurt/vanzare/vanzare in rate, cu o peroana fizica sau juridica, presupune parcurgerea mai multor etape in cadrul carora se prelucreaza date cu caracter personal in temeiul obligatiilor legale ale BTOL, al incheierii si executarii contractului, in baza interesului legitim pe care BTOL il justifica, precum si, in unele situatii concrete, in baza consimtamantului persoanelor vizate de prelucrare.

   • 1.2.b. Obligatia furnizarii datelor si consecintele nerespectarii acesteia

    Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara in scopul preofertarii/analizarii posibilitatii incheierii/incheierea unui contact de leasing operational/inchiriere pe termen lung/inchiriere pe termen scurt/vanzare/vanzare in rate. Refuzul de a furniza datele dumneavoastra personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea BTOL de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu semnarea contractului, urmand ca cererea sa nu poata fi acceptata.

   • 1.2.c. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul BTOL

    Datele personale mentionate in cadrul prezentei informari sunt prelucrate de BTOL in cadrul procesului de analiza a cererii formulate, in evidentele proprii, fiind inclusiv verificate (numele, prenumele si/sau CNP)- dupa caz- in baze de date publice precum website-urile – portalul instantelor de judecata, ONRC etc.

    De asemenea, numarul de telefon, adresa de posta electronica sau de domiciliu/resedinta/corespondenta furnizate de clienti pentru derularea relatiei de afaceri, vor fi prelucrare de BTOL in scopul informarii acestora cu privire la aspecte de interes legate de functionarea serviciilor/produselor contractate de la BTOL, precum, dar fara a se limita la intreruperi ale functionarii unor servicii, atentionari asupra scadentelor ratelor si utilizarea garantiilor aduse in cadrul contractului.

   • 1.2.d.Existenta unui proces decizional automatizat, realizat prin intermediul aplicatiei de scoring BTOL

    In scopul verificarii obiective a indeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru preofertarea si, dupa caz, analizarea cererii de contactare – BTOL prelucreaza in baza interesului sau legitim datele dumneavoastra personale intr-un sistem automat propriu („aplicatia de scoring BTOL”).

    In aplicatia de scoring BTOL sunt introduse si analizate datele cu caracter personal indicate la sectiunea 1.2.c, impreuna cu celelalte date completate in cererea de contractare si cu informatii rezultate din verificari efectuate in evidentele proprii sau in cele ale Grupului. In urma analizarii acestor date, aplicatia de scoring BTOL emite un scor care se bazeaza pe un profil al potentialului client. Scorul returnat determina astfel riscul de credit si probabilitatea de achitare in viitor a chiriilor la timp.

    Pe baza scorului emis de aplicatia de scoring BTOL, caruia i se alatura rezultatul verificarii situatiei persoanelor relevante in baze de date publice precum website-urile – portalul instantelor de judecata, ONRC etc- BTOL stabileste daca sunt indeplinite conditiile de eligibilitate stabilite prin reglelementarile sale interne si va lua decizia de admitere sau respingere a cererii de contractare, decizie care este bazata pe analiza efectuata de angajatii BTOL (interventia umana).

  • 1.3. Monitorizarea activitatii persoanelor vizate pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finatarii terorismului

   BTOL are obligatia legala de monitorizare a activitatii Clientilor in vederea detectarii tranzactiilor neobisnuite si a tranzactiilor suspecte. In cazul in care sunt indeplinite conditiile de raportare a unor asemenea activitati, datele cu caracter personal vor fi transmise catre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPSCB), potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi către A.N.A.F.

  • 1.4. Comunicarea cu persoanele vizate in scopul derularii relatiei contractuale

   Pentru buna derulare a contractului de leasing operational/inchiriere pe termen lung/inchiriere pe termen scurt/vanzare/vanzare in rate, BTOL prelucreaza date cu caracter personal necesare contactarii clientilor prin intermediul mijloacelor de comunicare – adresa de posta electronica, telefon, posta, pentru a le aduce la cunostinta informatii de interes in legatura cu derularea contractului incheiat, precum dar fara a se limita la: intreruperi ale functionarii activitatii, atentionari asupra expirarii actelor de identitate, dar si pentru derularea activitatii de colectare debite sau recuperare creante si gestionarea activitatilor specific acestei etape.

  • 1.5. Pentru a raspunde solicitarilor persoanelor in legatura cu relatia contractuala incheiata cu BTOL sau orice alte aspecte

   In cadrul activitatii de asigurare a serviciilor suport, BTOL va prelucra date personale necesare identificarii persoanelor (etapa necesara, pentru a se asigura ca nu divulga informatii de natura secretului profesional catre alte persoane decat cea in drept sa le cunoasca) si cele necesare pentru a raspunde cererii/sesizarii/reclamatiei.

   Orice persoana are posibilitatea de a adresa BTOL, cereri, de a solicita furnizarea de informatii/luarea unor masuri sau ii poate transmite sesizari/reclamatii, pe diverse canale cum ar fi – prin transmiterea/depunerea de sesizari letrice la sediul BTOL sau al partenerilor prin care acesta isi desfasoara activitatea de creditare, prin apelarea numarului de telefon al BTD sau prin transmiterea unor mesaje pe adresele de posta electronica puse la dispozitia publicului, prin completarea unor formulare dedicate pe website-ul BTOL. Pentru a raspunde acestor solicitari de informatii/sesizari/reclamatii, BTOL prelucreaza o serie de date cu caracter personal- numele, prenumele persoanei care formuleaza solicitarea, numarul de telefon, adresa de posta electronica sau de corespondenta de pe care s-a receptionat solicitarea, alte date cu caracter personal furnizate in cadrul mesajelor sau care este necesar a fi prelucrate in vederea formularii raspunsurilor/furnizarii informatiilor solicitate.
   In cazul solicitarilor de informatii, disponibile sub forma unui formular pe website-ul BTOL, solicitam de regula completarea urmatoarelor date personale: nume, prenume, numar de telefon si adresa de e-mail, in vederea contactarii solicitantilor pentru a le furniza raspuns/informatii in legatura cu acestea.

   BTOL se preocupa sa ofere clientilor sai cu care incheiata o relatie de afaceri inclusiv informatii online. Pentru utilizarea acestor servicii este necesara prelucrarea unor categorii de date cu caracter personal in vederea identificarii persoanelor ca fiind clienti BTOL si, respectiv ca utilizatori ai serviciilor. Aceste date sunt, de regula- numele, prenumele, adresa email, telefon. Aceste date sunt solicitate si utilizate strict in scopul prestarii serviciului, respectiv pentru perioada necesara prestarii lor.

   Datele completate in formulare sunt prelucrate de BTOL in scopul furnizarii informatiilor solicitate, pe perioada necesara indeplinirii acestor scopuri, in conformitate cu principiile si obligatiile stabilite de legile aplicabile in domeniul prelucrarii si protectiei datelor cu caracter personal.

   BTOL nu va colecta si nu va stoca datele cu caracter personal ale celor care le-au completat pe website-ul BTOL, daca nu au finalizat inregistrarea lor.

   Datele personale sunt prelucrate de BTOL inclusiv in scopuri de arhivare fizica si electronica, cat si pentru realizarea de servicii de registratura si curierat.

 • II. In scopul transmiterii de mesaje publicitare despre produse/servicii/evenimente oferite/organizate de BTOL, de entitatile din Grupul Financiar BT sau de partenerii acestora

  BTOL doreste sa informeze persoanele interesate despre produsele/serviciile/evenimentele oferite/organizate de BTOL, de entitatile din Grupul Financiar BT sau de partenerii acestora, sens in care prelucreaza datele cu caracter personal ale acestor persoane, daca si-au exprimat consimtamantul de a primi astfel de mesaje publicitare prin completarea formularului dedicat, accesibil in orice unitate a btol si pe website.

  Datele prelucrate de BTOL in scopul transmiterii de mesaje publicitare sunt numele, prenumele, numărul de telefon și/sau adresa de posta electronica sau de corespondenta furnizate de persoanele interesate sa receptioneze mesaJe publicitare.

  Mesajele publicitare se vor transmite, conform optiunii persoanelor care si-au exprimat acordul de a le receptiona, pe unul sau mai multe dintre canalele SMS, apel telefonic, adresa de posta electronica, adresa postala de corespondenta.

  In unele cazuri, pentru transmiterea mesajelor publicitare pe aceste canale, BTOL va contracta furnizori de servicii, care vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor in numele si pentru BTOL, numai pentru transmiterea mesajelor publicitare stabilite respectand intocmai instructiunile BTOL si fiind sub atenta noastra supraveghere.

  Persoanele doritoare pot opta sa receptioneze mesaje publicitare din oricare dintre urmatoarele categorii: produse și servicii ale BTOL, produse și servicii ale Grupului, evenimente organizate de BTOL, produse/servicii ale partenerilor, care au legătură cu produse/servicii ale BTOL sau ale Grupului si evenimente organizate de partenerii BTOL.

  Subsidiarele BT ale caror produse/servicii si evenimente se doresc a fi promovate in cadrul mesajelor publicitare transmise persoanelor care au optat in acest sens sunt urmatoarele entități din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania

  • BT Microfinanțare IFN SA ( „BT Mic”)
  • BT Asset Management S.A.I. S.A., ( „BTAM”)
  • BT Leasing Transilvania IFN S.A. („BTOL”)
  • BT Direct IFN S.A. („BTD”)
  • BT Capital Partners S.S.I.F. S.A.(„BTCP”)
  • BT Operational Leasing S.A. („BTOL”)
  • Fundația Clubul Întreprinzătorului Român („BT Club”)
  • Fundaƫia Clujul are Suflet și
  • alte entități care se pot alătura acestui grup în viitor

  Persoanele care doresc sa primeasca mesaje publicitare despre produse/servicii/evenimente ale partenerilor bancii sau ale subsidiarelor care au legătură cu serviciile/produsele BTOL pot opta in acest sens tot pe formularul dedicat pentru exprimarea acordului de marketing.
  Lista categoriilor de parteneri actuali ai BTOL și/sau ai subsidiarelor BT este accesibilă la link-ul https://www.btopleasing.ro/parteneri.

  In cazul in care s-a optat pentru receptionarea de mesaje publicitare despre produse/servicii evenimente oferite/organizate de subsidiare BT sau de catre parteneri, aceste entitati vor prelucra datele cu caracter personal numai in scopul transmiterii acestor mesaje, sub atenta supraveghere si coordonare a bancii. Pentru orice eventuale prelucrari de date cu caracter personal realizate de partenerii BTOL/subsidiarelor BT in afara sau adiacent transmiterii de mesaje publicitare, cum ar fi, spre exemplu, in scopul incheierii unor contracte aferente produselor/serviciilor acestora care au fost promovate, acesti parteneri urmeaza sa raspunda in nume propriu, in calitate de operatori ai datelor cu caracter personal prelucrate.

  În cazul în care BTOL sau subsidiarele BT detin deja anumite date cu caracter personal ale persoanelor care doresc sa receptioneze mesaje publicitare, in baza acordului expres al persoanelor in cauza aceste date pot fi prelucrate automat pentru realizarea unor profile ( avand in vedere criterii precum vârstă, locaƫie, plajă de venituri, produse ale BT sau ale subsidiarelor BT utilizate) in vederea transmiterii de propuneri personalizate. În situația în care persoanele in cauza nu isi vor exprima acordul expres pentru receptionarea de mesaje publicitare personalizate, li se vor transmite doar informatii despre oferte generale, adresate publicului larg. Exprimarea unui dezacord de a primi mesaje personalizate nu conduce la imposibilitatea obținerii unei oferte personalizate, la solicitarea persoanelor interesate, în funcție de necesitățile lor, care pot fi aduse la cunoștința unuia dintre angajații BTOL sau ale subsidiarelor BT.

  Datele cu caracter personal colectate pentru crearea de profile în vederea transmiterii mesajelor publicitare personalizate vor fi prelucrate de BTOL, după caz, până la îndeplinirea scopului detaliat în paragrafele anterioare sau până la retragerea consimțământului acordat in acest sens.

  Acordul de a primi mesaje publicitare poate fi retras sau modificat prin următoarele modalități:

  • trimițând o cerere în acest sens la sediul BTOL cu mențiunea “în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal”;
  • prin mesaj transmis la adresa de e-mail dpo@btopleasing.ro;
  • prin accesarea secțiunii dedicate din site-ul BTOL – www.btopleasing.ro – “dezabonare/modificare mesaj publicitar”, pe care o regăsiți și la următorul link www.btopleasing.ro/acord-prelucrare-date;

  Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scop publicitar, persoanele vizate au drepturile mentionate in capitolul dedicat drepturilor, mentionat in cadrul prezentei politici.

 • III. Efectuarea de analize interne in scopul evaluarii portofoliului de clienti si a imbunatarii serviciilor oferite acestora

  In baza interesului legitim sau, dupa caz a obligatiei sale legale, BTOL prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor sai pentru efectuarea de analize interne atat cu privire la caracteristicile programelor de finantare cat si cu privire la portofoliul de clienti, privind costurile serviciilor sale, buget si rentabilitatea structurilor care asigura servicii de intermediere a activitatii de creditare, dezvoltarea si imbunatatirea programelor financiare si ale produsului de creditare, gestionarea litigiilor in care ste parte, investigatiilor/plangeri/solicitari la care BTOL este parte, efectuare de controale de risc asupra procedurilor si proceselor BTOL, audituri, realizari de raportari catre institutiile competente conform obligatiilor legale ale BTOL inclusiv raportari in vederea consolidarii rezultatelor Grupului Financiar Banca Transilvania, eliminand in timpul prelucrarii , cat mai mult din datele cu caracter personal si pastrand doar cele necesare.

 • IV. In scopul de a furniza informatii/raspunsuri/de a lua masuri la cererile/sesizarile/reclamatiile de orice natura adresate BTOL de diferite persoane, pe orice canal

  Orice persoana are posibilitatea de a ne adresa cereri, de a solicita furnizarea de informatii/luarea unor masuri sau poate transmite sesizari/reclamatii, pe diverse canale cum ar fi – prin transmiterea/depunerea de sesizari letrice la sediul BTOL sau al unitatilor sale teritoriale, prin transmiterea unor mesaje pe adresele de posta electronica puse la dispozitia clientilor sau pe adresele de posta electronica ale angajatilor BTOL, prin completarea unor formulare dedicate pe website-ul BTOL.

  Pentru a raspunde acestor solicitari de informatii/sesizari/reclamatii, BTOL prelucreaza o serie de date cu caracter personal- numele, prenumele persoanei care formuleaza solicitarea, numarul de telefon, adresa de posta electronica sau de corespondenta de pe care s-a receptionat solicitarea, alte date cu caracter personal furnizate in cadrul mesajelor sau care este necesar a fi prelucrate in vederea formularii raspunsurilor/furnizarii informatiilor solicitate.

  In scopul dovedirii faptului ca s-au receptionat aceste sesizari/reclamatii/solicitari de informatii/masuri, precum si pentru controlul calitatii raspunsurilor/informatiilor/actiunilor transmite/luate de BTOL, precum si in scopuri de audit, mesajele primite vor fi pastrate in evidentele BTOL atat in formatul in care au fost receptionate, cat si in format electronic, pe perioada relatiei de afaceri pentru clientii BTOL, respectiv pentru o perioada necesara indeplinirii scopului in care au fost prelucrate (formularea raspunsului/furnizarea informatiilor), plus o perioada de 3 ani- termenul legal de prescriptie in cazul in care datele nu apartin unor persoane cu care banca are stabilita o relatie de afaceri.

  In cazul cererilor de tipul “aplica online” pentru diverse produse/servicii/concursuri/evenimente BTOL, disponibile sub forma unor formulare pe website-ul, solicitam de regula completarea urmatoarelor date personale: nume, prenume, numar de telefon si adresa de e-mail, in vederea contactarii solicitantilor pentru a le furniza raspuns/informatii in legatura cu aceste cereri. In functie de specificul produsului/serviciului pentru care se aplica online, exista insa situatii cand este necesara furnizarea unor date suplimentare, fie dintre cele impuse de prevederi legale, fie dintre cele prelucrate de BTOL in temeiul interesului legitim de a identifica persoanele pentru a le putea furniza/presta produsele/serviciile/informatiile solicitate.

  Datele completate in aceste formulare sunt prelucrate de BTOL in scopul furnizarii produselor/serviciilor/informatiilor solicitate, pe perioada necesara indeplinirii acestor scopuri, conform politicilor de retentie ale BTOL elaborate in confomitate cu principiile si obligatiile stabilite de legile aplicabile in domeniul prelucrarii si protectiei datelor cu caracter personal.

  BTOL nu va colecta si nu va stoca datele cu caracter personal ale celor care le-au completat online, daca nu au finalizat inregistrarea lor.

  Garantam ca BTOL nu va vinde datele cu caracter personal pe care le-a colectat de la persoanele vizitatoare ale website-urilor sau de la utilizatorii serviciilor/produselor furnizate online.

  De asemenea, BTOL nu va permite accesul la aceste date decat partenerilor sai contractuali care au nevoie sa le cunoasca in vederea prestarii serviciilor pentru care au incheiate contracte cu BTOL. Acestia vor prelucra datele personale in numele si pentru BTOL, numai in conformitate cu instructiunile primite de la BTOL si numai respectand cerintele de securitate si confidentialitate impuse de aceasta.

  Atragem atentia persoanelor vizitatoare ca webite-ul BTOL si alte website-uri controlate de Grup pot conţine link-uri către website-uri a căror politică de confidenţialitate/de prelucrare a datelor cu caracter personal este diferită de cea a BTOL.

  Dacă trimiteti date cu caracter personal către oricare dintre aceste site-uri, informaţiile dumneavoastra cad sub incidenţa declaraţiei lor de confidenţialitate/ de prelucrare a datelor cu caracter personal. Politica BTOL de prelucrare si protectie a datelor cu caracter personal nu se aplică informaţiilor furnizate pe acele website-uri. In acest sens, va recomandam să cititi cu atenţie politica de confidenţialitate a oricărui website pe care îl vizitati.

  De asemenea, aducem la cunostinta ca website-ul BTOL sau alte website-uri controlate de Grup, pot oferi uneori conţinut de tipul concursuri sau promoţii care sunt sponsorizate sau realizate în parteneriat cu terţe părţi identificabile. În virtutea acestor relaţii, terţele părţi pot obţine informaţii personale de identificare pe care vizitatorii le oferă voluntar pentru a participa la activitatea acestui site. BTOL nu are control asupra modului în care aceste terţe părţi pot folosi informaţiile respective.

  In cadrul vizitelor realizate pe website-ul BTOL sau pe alte website-uri controlate de Grup, vom afla indirect o serie de date legate de vizitatori, prin intermediul Google Analytics

 • V. In scopul de a furniza online produse/servicii ale BTOL sau informatii personalizate despre acestea, precum si in scopul de inscriere online la/pentru diferite concursuri/campanii/evenimente organizate de BTOL

  BTOL se preocupa constant sa ofere clientilor sai cu care incheiata o relatiei de afaceri servicii si produse online, acum si in viitor, precum, dar fara a se limita la – Ofertare, Emitere imputerniciri dauna/granita, Evidenta Facturi, etc. Pentru utilizarea acestor servicii este necesara prelucrarea de catre BTOL a unor categorii de date cu caracter personal in vederea identificarii persoanelor ca fiind clienti BTOL si, respectiv ca utilizatori ai serviciilor. Aceste date sunt, de regula- numele, prenumele, data nasterii, codul de client. Aceste date sunt solicitate si utilizate strict in scopul prestarii serviciilor, respectiv pentru perioada necesara prestarii lor.

 • VI. In scop de recrutare a persoanelor interesate de posturi vacante disponibile la BTOL

  Grupul BT este una din companiile cu cel mai mare numar de angajati din Romania, iar anunturi despre diverse posturi vacante sunt postate pe site-uri de recrutare. Persoanele care acceseaza aceste site-uri si aplica pentru posturi determinate disponibile in BTOL, sau sectiunea „cariere” din website-ul www.btopleasing.ro, vor fi directionate pe platforma securizata de recrutare utilizata de Banca Transilvania.

  In cadrul acestei platforme, fie ca vor dori sa aplice doar pentru un anume post, fie ca vor prefera ca banca sa ii poata contacta pentru diferite posturi disponibile in cadrul Grupului, candidatilor li se va solicita sa isi creeze un cont, introducand numele, prenumele, un numar de telefon si o adresa de e-mail la care sa poata fi contactati in scop de recrutare si sa isi incarce cel putin CV-ul. In cazul in care se va aplica doar pentru un anume post accesat, datele personale ale candidatului vor fi prelucrate de banca doar in cadrul procesului de recrutare pentru respectivul post, urmand ca acestea si contul creat in platforma sa fie sterse la finalizarea procesului de recrutare pentru respectiva pozitie.

  Daca, in schimb, candidatul va opta sa fie contactat in general pentru pozitii vacante in Grupul BT, va fi necesar sa selecteze o serie de criterii predefinite in platforma, in baza carora il vom anunta despre disponibilitatea posturilor care se potrivesc. In acest caz, datele candidatului vor fi pastrate in scop de recrutare pentru o perioada de 1 an de la momentul inregistrarii acestei optiuni. Acelasi termen de pastrare se aplica si in cazul in care CV-urile au fost predate/transmise BT/BTOL de catre candidati pe orice alte canal.

  După expirarea termenului mentionat, BT va anonimiza datele cu caracter personal colectate in scop de recrutare, urmand ca ele sa fie utilizate doar pentru generarea de rapoarte statistice pentru uzul intern al bancii. Odată ce aceste înregistrări devin anonime, ele nu mai pot identifica persoana careia ii apartin.

  In cadrul procesului de recrutare pot deveni relevante referinte de la angajatorii anteriori ai candidatilor. Daca banca va avea nevoie de acestea, va contacta candidatul pentru a-i solicita acordul de a le obtine in numele sau. In cazul in care candidatul nu isi va exprima consimtamantul in acest sens, va fi necesar sa obtina el insusi aceste referinte, daca doreste sa continue procesul de recrutare. Candidatul are la dispozitie optiunea de a-si sterge oricand contul creat in cadrul platformei BT de recrutare, ceea ce va echivala cu retragerea consimtamantului sau ca banca sa ii mai prelucreaze datele personale in scop de recrutare. Din momentul stergerii contului in platforma, doar candidatul va mai putea accesa datele sale inregistrate, nu si BT.

  In cazul in care banca va receptiona CV-uri sau cereri de angajare pe alte canale decat platforma de recrutare indicata anterior, va pastra aceste date pe aceleasi perioade de timp mentionate anterior, respective pana la finalul procesului de recrutare pentru postul ales, sau, dupa caz, pentru o perioada de 6 luni, care poata fi prelungita la cererea candidatului, daca acesta doreste sa aplice pentru diverse posture disponibile in cadrul companiei.


Catre cine dezvaluie sau transmite BTOL datele cu caracter personal pe care le prelucreaza?

Datele personale prelucrate in scopurile mentionate anterior sunt dezvaluite sau, dupa caz, transferate in conformitate cu temeiurile legale aplicabile in functie de situatie si doar in conditii care asigura deplina confidentialitate si siguranta a datelor urmatoarelor categorii de destinatari: societati de asigurare, furnizori de servicii utilizati de BT Direct in cadrul procesului de creditare, entitati ale Grupului Financiar Banca Transilvania, auditori, societati de recuperare a creantelor, Banca Nationala a Romaniei, ANAF, ONPCSB, alte autoritati si institutii publice, notari publici, avocati, executori judecatoresti.


Cat timp prelucreaza BTOL datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal completate in cererea de creditare si cele prelucrate pentru cunoasterea clientelei in scopul prevenirii si sanctionarii spalarii banilor si al combaterii terorismului, sunt stocate in evidentele BTOL pe o perioada de 3 ani de la data semnarii cererii de creditare, in cazul in care aceasta este respinsa si, respectiv, pe o perioada de 5 ani incepand cu data incetarii relatiei contractale, in cazul in care se va incheia un contract de leasing operational/inchiriere pe termen lung/inchiriere pe termen scurt/vanzare/vanzare in rate.

Pentru datele prelucrate in temeiul consimtantului persoanelor vizate in scopul transmiterii mesajelor cu caracter publicitar, acestea se vor prelucra pana la retragerea respectivul acord.

In scopul dovedirii faptului ca s-au receptionat sesizari/reclamatii/solicitari de informatii/masuri si ca s-au formulat raspunsuri la acestea, inclusiv pentru controlul calitatii raspunsurilor oferite de BTOL, mesajele de acest tip primite pe orice canal vor fi pastrate in evidentele BTOL atat in format hartie, cat si electronic, pe perioada relatiei de afaceri pentru clientii BTOL, respectiv pentru o perioada necesara indeplinirii scopului in care au fost prelucrate (formularea raspunsului/furnizarea informatiilor), plus o perioada de 3 ani- termenul legal de prescriptie in cazul in care datele nu apartin unor persoane cu care BTOL are stabilita o relatie de afaceri.
Orice alte date cu caracter personal prelucrate de BTOL in alte scopuri indicate vor fi pastrate pentru perioada necesara aducerii la indeplinire a scopurilor pentru care au fost colectate la care se pot adauga termene neexcesive, stabilite conform obligatiilor legale aplicabile in domeniu, inclusiv dar fara limitare , la dispozitiile in materia arhivarii.
Datele cu caracter personal prelucrate in scop de recrutare, atat in cazul receptionarii lor prin intermediul website-ul BTOL sau prin alte mijloace de comunicare- posta, e-mail etc- vor fi pastrate de BTOL pana la finalul procesului de recrutare pentru postul disponibil urmand ca ulterior acestui moment, datele cu caracter personal ale eventualului candidat sa fie sterse din evidentele BTOL. Daca persoanele vizate doresc sa fie contactate pentru mai multe posturi care li s-ar potrivi, CV-ul si alte inscrisuri pe care ni le-au pus la dispozitie in acest scop vor fi pastrate pentru o perioada de cel mult 1 an, daca in acest interval de timp nu se solicita stergerea lor din evidentele BTOL.


Cum protejeaza BT Direct datele cu caracter personal pe care le prelucreaza?

BTOL aplica un cadru intern de standarde si politici optime pentru a pastra siguranta datelor clientilor. Acestea sunt actualizate periodic pentru a respecta reglementarile aplicabile. In mod specific si conform legii, BTOL ia masuri tehnice si organizatorice adecvate (politici si proceduri, securitate informatica, etc.) pentru a asigura confidentialitatea si integritatea datelor cu caracter personal si a modului in care sunt prelucrate. In plus, angajatii BTOL au obligatia de a pastra confidentialitatea si nu pot divulga date cu caracter personal in mod ilegal sau inutil precum si, de asemenea, furnizorii de servicii imputerniciti ai BTOL. BTD nu va vinde datele cu caracter personal pe care le-a colectat de la persoanele vizitate si nu va transmite aceste date decat celor in drept sa le cunoasca, cu respectarea principiilor si obligatiilor stabilite legal.

De asemenea, BTOL nu va permite accesul la aceste date decat furnizorilor de servicii imputerniciti, care au nevoie sa le cunoasca in vederea prestarii serviciilor si pentru care au incheiate contracte cu BTOL. Acestia vor prelucra datele personale in numele si pentru BTOL, numai in conformitate cu instructiunile primite de la aceasta si numai respectand cerintele de securitate si confidentialitate in limitele impuse.

Atragem atentia persoanelor vizitatoare ca website-ul BTOL poate conţine link-uri către website-uri a căror politică de confidenţialitate/de prelucrare a datelor cu caracter personal este diferită de cea a BTOL. Dacă sunt transmise date cu caracter personal către oricare dintre aceste site-uri, informaţiile cad sub incidenţa declaraţiei lor de confidenţialitate/de prelucrare a datelor cu caracter personal. Politica BTOL privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal nu se aplică informaţiilor furnizate pe acele website-uri. In acest sens, recomandam citirea cu atenţie a politicii de confidenţialitate a oricărui website vizitat.


Care sunt drepturile pe care puteti sa vi le exercitati cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal prelucrate de BTOL?

In conformitate cu prevederile Regulamentului UE679/2016-Regulamentul General privind Protectia Datelor, in calitate de persoana vizata va sunt recunoscute si dispuneti de urmatoarele drepturi:

 • Dreptul la informare reprezinta dreptul dumneavoastra de a primi de la BTOL informatii clare, concise, transparente, inteligibile si usor accesibile, cu privire la felul in care BTOL utilizeaza datele cu caracter personal, precum si cu privire la drepturile pe care le aveti. Indeplinirea acestei obligatii de informare se realizeaza prin prezentele Politici de prelucrare a datelor personale.
 • Dreptul de acces la date reprezinta dreptul dumneavoastra de a avea acces la datele personale, de a primi din partea BTOL confirmarea ca prelucram sau nu prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, precum si sa obtineti de la BTOL o copie a acestor date, astfel incat sa aveti posibilitatea de a verifica daca BTOL le prelucreaza in conformitate cu prevederile regulamentului mai sus amintit.
  In urma unei cereri formulate de catre dvs., BTOL furnizeaza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii, orice alte copii ulterioare solicitate putand fi supuse taxarii.
 • Dreptul la rectificare reprezinta dreptul dumneavoastra de a obtine de la BTOL, fara intarziere nejustificata, rectifcarea datelor cu caracter personal inexacte, eronate.
  De asemenea, in anumite situatii, tinand seama de scopurile in care au fost prelucrate de catre BTOL aceste date, aveti dreptul de a ne solicita si de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
 • Dreptul la stergerea datelor(sau “dreptul de a fi uitat”) reprezinta dreptul de a obtine de la BTOL stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care nu mai exista un motiv pentru prelucrarea de catre BTOL a acestor date si numai in masura in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

  • datele dumneavoastra cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • va retrageti consimtamantul in baza caruia BTOL a prelucrat datele dumneavoastra si nu mai exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea acestora;
  • va opuneti prelucrarii de catre BTOL a datelor dumneavoastra si nu mai exista niciun motiv legitim care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;
  • datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal de catre BTOL;
  • datele dumneavoastra trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine BTOL in temeiul dreptului Uniunii sau a dreptului intern.

  Cu toate acestea, dreptul la stergerea datelor nu este un drept absolut astfel ca, desi aveti dreptul de a ne solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, s-ar putea ca noi sa avem o obligatie legala sau alt motiv pentru care sa fim nevoiti sa prelucram in continuare datele cu caracter personal.

 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii reprezinta dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii ulterioare in oricare dintre urmatoarele cazuri:

  • contestati exactitatea datelor pe care le prelucram, caz in care prelucrarea va fi restrictionata pe perioada care ne este necesara pentru efectuarea verificarii exactitatii datelor pe care le contestati;
  • prelucrarea de catre BTOL a datelor este ilegala, iar dumneavoastra nu doriti ca noi sa stergem aceste date, ci doriti doar sa restrictionam utilizarea lor;
  • BTOL nu mai are nevoie de datele personale, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  • va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra de catre BTOL, in conformitate cu prevederile art. 21 alin. 1 din Regulamentul UE679/2016.

  Pe durata de timp cat prelucrarea datelor dumneavoastra este restrictionata, datele personale vor fi pastrate in continuare in evidentele BTOL, dar BTOL nu le va mai putea folosi pe durata restrictionarii si acestea vor fi marcate ca fiind “restrictionate la prelucrare”.
  In cazul in care ati obtinut restrictionarea prelucrarii, veti fi informat de catre BTOL inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare a datelor dumneavoastra.

 • Dreptul la portabilitatea datelor reprezinta dreptul de a primi de la BTOL datele care va privesc si pe care ni le-ati furnizat intr-un format structurat (care poate fi utilizat in mod curent si care poate fi citit automat), precum si dreptul dumneavoastra de a transmite aceste date altui operator in cazul in care prelucrarea acestor date se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau pe un contract si daca prelucrarea se efectueaza prin mijloace automate.
  De asemenea, in exercitarea dreptului la portabilitatea datelor personale, aveti dreptul de a solicita BTOL sa transmita direct aceste date catre un alt operator ales de dumneavoastra.
  Acest drept la portabilitatea datelor nu poate aduce atingere drepturilor si libertatilor altora.
 • Dreptul la opozitie reprezinta dreptul ca, in orice moment, sa va opuneti prelucrarii de catre BTOL a datelor personale, din motive care tin de situatia dumneavoastra particulara. Drept urmare, BTOL nu va mai putea prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cu exceptia cazului in care vom putea demonstra ca avem motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra, precum si in cazul in care scopul prelucrarii este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instant.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte in ceea ce va priveste sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, cele mentionate anterior nu se aplica in cazul in care decizia: i) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dumneavoastra si BTOL; ii) prelucrarea automata este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica BTOL si care prevede si masurile corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor dumneavoastra legitime (cel putin dreptul de a obtine interventia umana din partea BTOL, dreptul de a va exprima punctul de vedere si dreptul de a contesta decizia).

Aceste drepturi pot fi exercitate astfel:

 • prin transmiterea unei cereri scrise la sediul BT OPERATIONAL LESING SA din municipiul Bucuresti, sos Bucuresti Ploiesti nr 43, Sector 1 cu mentiunea – „in atentia responsabilului cu protectia datelor (DPO)”
 • pe cale electronica la adresa de e-mail dpo@btopleasing.ro.

Bineinteles, aveti si dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției

Prezenta politica este revizuita in mod regulat pentru a garanta drepturile persoanelor vizitatoare si pentru a imbunatati modurile de prelucrare si protectie a datelor cu caracter personal prelucrate.